สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร : 042-620790 แฟกซ์: 042-620791

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​
 
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000008
วานนี้ 000024
เดือนนี้ 000387
เดือนก่อน 000418
ปีนี้ 001561
ปีก่อน 004104

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลนาสีนวน : [3 เม.ย. 64]
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [2 เม.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [2 เม.ย. 64]
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : [2 เม.ย. 64]
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต : [2 เม.ย. 64]
  คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน : [2 เม.ย. 64]
  เอกสารยื่นขอรับค่าจัดการศพ : [2 เม.ย. 64]
  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร : [2 เม.ย. 64]
  เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยงกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสีนวน : [1 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร