รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563   14 พ.ค. 64 43
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   14 พ.ค. 64 21