อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ลงพื้นที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดอุบัติเหตุรถชน

วันที่ 12 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนาสีนวน ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวนและชุดปฏิบัติการพลเรือนที่ 208 ลงพื้นที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564... วันที่ 12 ม.ค. 64 (ดูู 11)

นายกเทศมนตรีเปิดงานแข่งขันกีฬาฯ ร.ร.บ้านส้มป่อยรอดนุกูล

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายกเทศมนตรีเปิดงานแข่งขันกีฬาฯ ร.ร.บ้านส้มป่อยรอดนุกูล... วันที่ 30 ธ.ค. 63 (ดูู 13)

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ำท่าไคร้

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนาสีนวนได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานีสูบน้ำท่าไคร้... วันที่ 30 ธ.ค. 63 (ดูู 11)

เทศบาลตำบลนาสีนวนออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 8 หลังรีสอร์ทซิกแซก

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนาสีนวนออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 8 หลังรีสอร์ทซิกแซก... วันที่ 30 ธ.ค. 63 (ดูู 10)

เทศบาลตำบลนาสีนวนร่วมกับชุดปฏิบัติกิจการพลเรือน 208 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมบูรณาการเดินรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนาสีนวนร่วมกับชุดปฏิบัติกิจการพลเรือน 208 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมบูรณาการเดินรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า ณ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 16)

ชุดปฎิบัติการพลเรือนที่ 208 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลนาสีนวน

ชุดปฎิบัติการพลเรือนที่ 208 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลนาสีนวน... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 7)

สภาเทศบาลตำบลนาสีนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สภาเทศบาลตำบลนาสีนวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563... วันที่ 30 พ.ย. 63 (ดูู 29)

เทศบาลตำบลนาสีนวนออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2563  งานนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาสีนวน ได้ออกบริการเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาสีนวน... วันที่ 26 พ.ย. 63 (ดูู 27)

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เทศบาลตำบลนาสีนวน นำโดยนายสุนทร  ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน พนักงานราชการ อปพร. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรื้อถอนบ้านที่พังเสียหาย ... วันที่ 2 ต.ค. 63 (ดูู 21)

โครการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลนาสีนวนได้รับงบสนันสนุนงบประมาณโครการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดมุกดาหารในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 2 ราย ผู้พิการ 1 ราย โดยดำเนินการก่อสร้างร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน... วันที่ 30 ก.ย. 63 (ดูู 18)

โครงการส่งเสริมฝึกทำขนม

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน นายส่งศักดิ์ สายสมุทร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมฝึกทำขนม โดยมีชาวบ้านในตำบลนาสีนวนเข้ารับฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลนาสีนวน ดำเนินงานโดยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลนาสีนวน ณ ศาลาประชาคมบ้านส้มป่อยหมู่ที่ 8... วันที่ 17 ก.ย. 63 (ดูู 51)

โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความชำนาญและทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรกและสามารถใ..... วันที่ 27 ส.ค. 63 (ดูู 43)

โครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน นายส่งศักดิ์  สายสมุทร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว "สู่ภัย โควิด - 19" แบบเพอร์มาคัลเชอร์ สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นโครงการของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาสีนวน ประจำปีงบป..... วันที่ 26 ส.ค. 63 (ดูู 51)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

-การขึ้นทะเบียสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 83)

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019

เทศบาลตำบลนาสีนวน งานสวัสดิการสังคมได้ออกเยียมบ้านผู้ด้อยโอการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคระบาดโคโรน่า 2019 ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด เพื่อยื่นเรื่องให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 40)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563  เทศบาลตำบลนาสีนวน ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้สูงอายุ อสม. ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลนาสีนวน... วันที่ 26 มี.ค. 63 (ดูู 26)

โครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว)

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาสีนวนได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลนาสีนวน โดยมี นายสุนทร  ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้เป็นประธานในการเปิดงาน... วันที่ 6 ม.ค. 63 (ดูู 48)

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาสีนวน

เทศบาลตำบลนาสีนวนและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสีนวน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ... วันที่ 25 ธ.ค. 62 (ดูู 41)

โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้รับเกียรตเป็นประธานเปิดงาน โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ณ วัดทางโค้ง บ้านนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 3 ก.ย. 62 (ดูู 32)

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาสีนวน ร่วมกับภาคีเครือขายได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดยมี นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว... วันที่ 29 พ.ค. 62 (ดูู 43)