นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP


ออนไลน์ : 4

Gallery :: นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP
นายสุนทร  ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 18 ตุลาคม 61   View : 152