นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ชาวบ้านท่าไค้บ้านนาแล


ออนไลน์ : 5

Gallery :: นายสุนทร ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ชาวบ้านท่าไค้บ้านนาแล
นายสุนทร  ยืนยงนายกเทศมนตรีนาสีนวนร่วมงานบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ร่วมกับชาวบ้านท่าไค้-บ้านนาแล
วันที่ : 25 ตุลาคม 61   View : 86