งานรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ


ออนไลน์ : 6

Gallery :: งานรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ท่านนายกเทศมนตรีนายสุนทร  ยืนยง ได้ร่วมงานรณรงค์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ร่วมใจประชารัฐ ณ บ้านท่าไค่ - นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 61   View : 177