โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนทร ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 14 มีนาคม 62   View : 119