โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
-การขึ้นทะเบียสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ
-การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว
วันที่ : 4 มิถุนายน 63   View : 32