โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้รับเกียรตเป็นประธานเปิดงาน โครงการวัยใส ห่างไกลภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ณ วัดทางโค้ง บ้านนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 3 กันยายน 62   View : 11