โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาสีนวน ร่วมกับภาคีเครือขายได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ โดยมี นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
วันที่ : 29 พฤษภาคม 62   View : 11