โครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว)


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว)
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาสีนวนได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพจักสาน (กระติบข้าว) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลนาสีนวน โดยมี นายสุนทร  ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้เป็นประธานในการเปิดงาน
วันที่ : 6 มกราคม 63   View : 10