โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 19 มีนาคม 2563  เทศบาลตำบลนาสีนวน ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้สูงอายุ อสม. ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลนาสีนวน
วันที่ : 26 มีนาคม 63   View : 8