โครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน นายส่งศักดิ์  สายสมุทร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักสวนครัว "สู่ภัย โควิด - 19" แบบเพอร์มาคัลเชอร์ สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นโครงการของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาสีนวน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 26 สิงหาคม 63   View : 3