วันที่ 30 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานมอบเกลือไอโอดีนในโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ ไอโอดีน เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารไอโอดีน


ออนไลน์ : 10

Gallery :: วันที่ 30 กันยายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานมอบเกลือไอโอดีนในโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ ไอโอดีน เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารไอโอดีน
วันที่ : 30 กันยายน 64   View : 20