คำสั่งเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คำสั่งเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลนาสีนวน เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

โพสโดย :   วันที่ : 26 มีนาคม 61   View : 70
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :