ประกาศร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศร่าง TOR โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้                  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 ตุลาคม 64   View : 12
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :