ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวน (สายทางริมโขง) 30 ก.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.9 บ้านเขามโนรมย์ (คุ้มแยกหมู่บ้านพรเพชร) 29 ก.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.2 บ้านส้มป่อย (คุ้มนายโขพอง) 29 ก.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำภูเงิน (คุ้มนายประดิษฐ์) 29 ก.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านนาแล (คุ้มนาหลวง) 29 ก.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 29 ก.ค. 63 3
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 20 ก.ค. 63 2
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 63 15 ก.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด (โต๊ะหมู่บูชา) 15 ก.ค. 63 2
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านท่าไค้ (คุ้มนาคลอง) 9 ก.ค. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาแล (คุ้มยายใบสี) 9 ก.ค. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อม (คุ้มนางวาสนา) 9 ก.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,5 บ้านนาสีนวน,บ้านคอนสาย (ทางขึ้นภูผักหวาน) 9 ก.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านคอนสาย (คุ้มนายถา) 9 ก.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR อาหารเสริม (นม) 9 ก.ค. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR บำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ นข 1029 มุกดาหาร 9 ก.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 6 คุ้มนาแน่น 9 ก.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ ม.7 บ้านนาแล 9 ก.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (คุ้มนางวิลัย) 8 ก.ค. 63 7
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม.6 1 ก.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไค้ 1 ก.ค. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) 29 มิ.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) 29 มิ.ย. 63 9
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) 29 มิ.ย. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 29 มิ.ย. 63 12
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน กองคลัง 29 มิ.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อม (สายทางบ้านเหล่อล้อม-ริมโขง) 18 มิ.ย. 63 8
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (คุ้มดอนปู่ตา) 10 มิ.ย. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR อาหารเสริม (นม) 26 พ.ค. 63 18
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (คุ้มซอยรุ่งโรจน์) 21 พ.ค. 63 10