ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27 เม.ย. 63 0
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (สายทาง ร.ต.สนั่น - วัดป่าสวนปาล์ม) 25 มี.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1862 มุกดาหาร 24 มี.ค. 63 5
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (คุ้มวิรริยะ3) 20 มี.ค. 63 3
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ซอยชมกวาง) 20 มี.ค. 63 2
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (คุ้มนานายสนุก ช่วงที่2) 20 มี.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (คุ้มสำนักงานสงฆ์นาตูม) 20 มี.ค. 63 1
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4,8 (คุ้มนายกองสี) 20 มี.ค. 63 2
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง ประจำปี พ.ศ. 2563 17 มี.ค. 63 15
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุ หมึก (กองคลัง) 63 13 มี.ค. 63 9
เอกสารเผยแพร่ TOR วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 63 13 มี.ค. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (คุ้มนายปอง) 11 มี.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 (คุ้มนายสมหมาย) 2 มี.ค. 63 9
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,5 บ้านนาสีนวน,บ้านคอนสาย 19 ก.พ. 63 0
เอกสารเผยแพร่ TOR รายละเอียดคุณลักษณะ (วัสดุไฟฟ้า กองช่าง) 18 ก.พ. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (คุ้มป่าช้า) 11 ก.พ. 63 11
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (คุ้มนางวันดี - รร.โนนศรี) 11 ก.พ. 63 8
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (คุ้มนายสมหมาย) 11 ก.พ. 63 6
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,5 (สายทางริมโขง) 11 ก.พ. 63 12
เอกสารเผยแพร่ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (คุ้มนายวงศ์สวัสดิ์ ช่วงที่ 2) 11 ก.พ. 63 7
เอกสารเผยแพร่ TOR ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4,8 (คุ้มนายทองอินทร์) 11 ก.พ. 63 6
TOR ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อม (คุ้มนานายวีระพงษ์) 22 ม.ค. 63 13
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 20 ม.ค. 63 29
ร่าง TOR โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 (คุ้มเหล่าหนาด) 20 ม.ค. 63 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่.2 20 ม.ค. 63 13
เอกสารเผยแพร่ TOR ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.6,7 13 ม.ค. 63 11
TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านส้มป่อย (คุ้มทางขึ้นภูเกิ้ง) 8 ม.ค. 63 10
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง 63) 2 ธ.ค. 62 12
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) 63 12 พ.ย. 62 8
เอกสารเผยแพร่ TOR จัดซ์้ออาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 พ.ย. 62 23