ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 042-620 790 โทรสาร 042-620 791
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nasrinuan.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาล. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน
ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042-620 790 โทรสาร 042-620 791
View : 170