ที่พัก ในเขตตำบลนาสีนวน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ที่พัก ในเขตตำบลนาสีนวน

  1. สุขกมลรีสอร์ท แอนด์โฮมสเตย์   ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารไปตามเส้นทางอำเภอดอนตาล 14กิโลเมตร บ้านท่าไค้ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง มุกดาหาร ริมฝั่งแม่น้ำโขง เบอร์โทรติตต่อ 0892762212 และ0879530657 หรือFaecbook Sukkamolresort@ yahoo. Com
  2. เรือนฟ้า เดอร์ฮิลล์  ห่างจากตัวเมือง ไปตามเส้นทางขึ้นรอยพระพุทธบาทเขามโนรมย์ ประมาณ  2 กิโลเมตร หมู่ที่ 9 บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   โทร  091 834 9588  Facebook : เรือนฟ้า เดอ ฮิลล์
  3. ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท  ห่างจากตัวเมือง ไปตามเส้นทางขึ้นรอยพระพุทธบาทเขามโนรมย์ ประมาณ  2 กิโลเมตร ที่อยู่  424 ม.9 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 49000 facebook :ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท    โทร 086 858 5776
  4. โชคลาภ รีสอร์ท ห่างจากตัวเมือง ไปตามเส้นทางขึ้นรอยพระพุทธบาทเขามโนรมย์ ประมาณ  2 กิโลเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
  5. มุกดาวเงิน รีสอร์ท ห่างจากตัวเมือง ไปตามเส้นทางขึ้นรอยพระพุทธบาทเขามโนรมย์ ประมาณ  2 กิโลเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร  โทร 0812606374
  6. ซิกแซก รีสอร์ท หมู่ที่ 4 ติดถนนมุกดาหาร- ดอนตาล  ต.นาสีนวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
  7. หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านส้มป่อยเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
  8. ถุงเงิน รีสอร์ท ถนนมุกดาหาร – ดอนตาล หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีนวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 20 กรกฎาคม 61   View : 644