สินค้าตำบล


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สินค้าตำบล

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่าไค้
  •  96 หมู่ 6 บ้านท่าไค้ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
ติดต่อ : คุณอรพร คำสอน
โทร :  042 610393, 081 965 6043
กลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก
  •  36 คอนสาย หมู่ 5 มุกดาหาร-ดอนตาล ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ :
โทร :  086-856428
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
  •  20 เหล่าล้อม หมู่ 4 มุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
ติดต่อ : นายสวัสดิ์ คมแก
โทร :  085-7787446, 081-7787446
วันที่ : 20 กรกฎาคม 61   View : 364