วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา ขันแข็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธาน ประชุมคณธกรรมการประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาสีนวน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน

Share on Line
Share on Pinterest