วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ร่วมประชุมโครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์เลียบแม่น้ำโขง(Scenic Route) "นาคาวิถี" ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่1 เทศบาลตำบลดอนตาล

Share on Line
Share on Pinterest