วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงบ้านนาแล พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลอยกระทง ณ วัดศรีไคร้ท่า บ้านนาแลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Line
Share on Pinterest