วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงโคกหนองนา นายสุริยันต์ ล้ำเลิศ หมู่ที่ 2 ตำบลนาสีนวนอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Line
Share on Pinterest